Card thu Nova MRV420

Còn hàng

Liên hệ

 hỗ trợ độ phân giải 256x226;
 Tập tin cấu hình đọc lại;
 Theo dõi nhiệt độ;

 Phát hiện trạng thái truyền thông cáp Ethernet;
 Phát hiện điện áp nguồn;
 Thang màu xám cao và tốc độ làm mới cao;
 Hiệu chỉnh độ sáng và sắc độ của pixel theo pixel, Độ sáng
và hệ số hiệu chuẩn màu sắc cho mỗi đèn LED;
 Tuân thủ tiêu chuẩn EU CE-EMC Class B;
 Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS